Петя Йонкова

Петя Йонкова

Петя Йонкова - Класически хомеопат, Бах терапевт

 

Завършила обучение по класическа хомеопатия, към Българско Хомеопатично Общество. Има завършен курс по терапия с есенциите на д-р Едуард Бах.

Завършила успешно двугодишна Медицинска подготовка към НСА.

Участвала във всички международни семинари от водещи хомеопати.
В момента учи Приложна психология към Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

 

За контакти: 0887611490

 

За записване на час: 0886 004 113

 

Mail: petyayonkova@yahoo.com

 

FB страница: @homeopetya

FacebookGoogle Plus
Новини
Препоръчваме