Лекция за холистичната медицина

Лекция за холистичната медицина

Образователни лекции

"ХОЛИСТИЧНАТА МЕДИЦИНА - МЕДИЦИНА НА 21 ВЕК"


лектор: д-р Вилма Михайлова


Продължителност – 2 часа


Същност, разновидности и история на развитие на медицината:

 

В уводната част на лекцията ще имате възможност да се запознаете със същността на медицината в нейните две основни направления: профилактична и терапевтична медицина. Ще разберете същността и разликите между понятията конвенционална, комплементарна, превантивна, интегративна, холистична медицина и екомедицина. Ще бъде проследено развитието на медицината през столетията с цел да разберем по-добре новите тенденции в развитието й в началото на 21-ви век.

 

Как холистичната медицина разбира здравето?

 

По какъв начин холистичната медицина се отличава от конвенционалната медицина и кои са основните елементи, които залягат в нейната философия и методи на лечение? В тази част ще бъдат разгледани двата основни аспекта, които позволяват разбирането на холистичната медицина като цялостен подход за лечение.

 

I. Разглеждане на човека в неговата цялост:

Тук лекцията ще разгледа разбирането за човека като единство между физическо, психо-емоциоанлно тяло и дух. Ще бъде разяснена същността на здравето като баланс между тези три елемента.

Основно ще бъдат разгледани основните финни методи и начините, по които могат да помогнат те за възсрановяването на баланса на жизнените ни сили:

1. Хомеопатия

2. СКЕНАР терапия

3. Рейки

4. Цветолечение на д-р Бах

 

II. Здравето като причинно-следствена връзка

Здравето ще бъде разгледано като следствие на въздействието на 3 основни групи външни фактори,които действат на различни нива:

Семейство и фамилия Работна среда / Колектив Национално ниво

FacebookGoogle Plus
Новини
Препоръчваме