За нас

 

Медицински център "Хирон" е първият по рода си в България Център за интегративна медицина. В него лекуващите лекари съчетават по уникален начин последните достижения на традиционната медицина с най-доброто от алтернативната медицина. Водещ принцип при лечението на пациенти в медицинския център е холистичният подход, при който заболяванията на пациента не се третират като отделни проблеми, а като резултат от дисхармония и липса на баланс между тялото, ума и душата.

Изкуството в медицината е не само да лекуваш вече проявили се болести, но на първо място да предпазваш от тях. Затова основно място в холистичния подход заема профилактиката и здравната култура. За осъществяване на профилактиката и лечението на огромен брой болести от първостепенно значение е да се знае по какъв начин стресът на емоционално и умствено ниво се превръща в болест във физическото тяло.

 

Защо се разболяваме? Истината е, че болестите не се случват просто така. Те са резултат от комплексни фактори и често са предсказуеми. Често те са различни за всеки отделен човек, в зависимост от индивидуалните му особености и средата в която живее.

 

В повечето случаи лекарите, които практикуват изцяло конвенционална медицина не обръщат сериозно внимание на двупосочната връзка между ума и тялото, а само на отделните симптоми. Те игнорират конкретните и специфични нужди на пациента и често страданията вместо да изчезнат се задълобчават. Даването на алопатични медикаменти или предприемането на хирургична интервенция, насоче­ни само към премахването на оплакванията с цел „бързо лечение", е опасна практика, защото по този начин не се отстранява причината за страданието. Въпреки, че често може да настъпи временно облекчаване, болестта продължава да съществува в организма и да търси ново място, където да се изяви. Чрез прибърза­ното приложение на конвенционалните терапии се унищожават именно онези ценни знаци, които ни предупреждават за опасността, която вече тлее в организма. Понякога изглежда, че острото състояние е излекувано, но след време разбираме, че ця­лостното здравословно състояние на човека се е влошило, т. е. острата болест е преминала в хронична.

 

Всички тези несъвършенства на конвенционалната медицина, подтикват много лекари, които чувстват професията си като призвание на лечители, да променят схващанията си и начина по който лекуват пациентите си. Те разбират, че да се подтиска конкретното заболяване с лекарства не означава оздравяване.

 

Все повече медици започват да си задават въпроса - защо едни хора успяват да се възстановят напълно от болестта, която са преживели, а други пациенти със същата диагноза и със същото лечение не могат да оздравеят напълно, като някои дори влошават здравословното си състояние. Явно с методите единствено на конвенционалната медицина не може да се достигне до пълно оздравяване на всички пациенти, страдащи от едно и също заболяване.

Осъзнавайки тези истини, все повече лекари, но и пациенти започват да се интересуват и да търсят информация как е възможно оздравяването на организма да се третира като цялостен и взаимно свързан процес.

 

Отговорът е интегративна медицина.

 

За ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА започна да се говори едва от няколко години, но тя все по-бързо се налага като медицината на бъдещето. Както се вижда и от самото понятие "интегративен", това е медицинска практика, която използва и успешно съчетава всякакви терапевтични методи, както от конвенционалната, така от алтернативната медицина с единстевната цел - достигане на оптимално здравословно състояние на пациента.

 

Лекарите на новото поколение, тези които практикуват интегративна медицина и лекуват пациента като цялостна личност, стигат до заключението, че дългосрочните резултати на здравето са предпоставени и контролирани от важните фактори в живота на всеки човек. Това могат да бъдат както фамилна обремененост, така и начин на живот, стрес, нагласа към живота като цяло, средата в която се живее и т.н. Често да се подкрепи самия организъм в определена сфера има повече ефект, отколкото да се дават лекартва, които да натоварят организма с химически субстанции и по този начин да подтиснат собствените сили за изцеление на болестта.

 

Интегративната медицина още веднъж потвърждава тясната взаимовръзка между практикуващия лекар и пациента, като се фокусира най-вече върху личността на пациента като едно цяло на ума, тялото и духа. Специалистите, които практикуват интегративна медицина не само отчитат, но и се съобразяват с факта, че фините взаимодействия между ума, тялото, духа и общността, в която живее човек, имат пряко въздействие върху здравословното му състояние.

 

Интегративната медицина достига нови върхове в медицинската грижа, като дава възможност пациента и неговият лечител да изградят динамична връзка, в която да оптимизират здравето на пациента, или процеса на лечение.

 

Лекарите от МЦ "Хирон" използват най-безопасната и най-ефективната комбинация от подходи и лечения от света на конвенционалната и алтернативната медицина. Индивидуалната програма включва диагностика, хомеопатично лечение, програма за хранене и детоксикация на организма, като при нужда се назначават и допълващи терапии.

FacebookGoogle Plus
Новини
Препоръчваме