Какво не знаем за хомеопатичните лекарства

Какво не знаем за хомеопатичните лекарства

 

Какво предствлява конституционалното лекарство? Какво означават потенциите? Как трябва да се приемат хомеопатичните лекарства за да са максимално ефективни? Как е уместно да съхраняваме хомеопатичните лекарства?

 

Какво предствлява конституционалното лекарство?

В хомеопатията понятието "конституция", означава съвкупност от физически и психически характеристики на човека, неговите лични реакции на болестта, на факторите от външната среда, особеностите на неговата обмяна на веществата и слабите му места. В класическата хомеопатия на болния се назначава само едно хомеопатично лекарство, което регулира дейността на целия организъм. На десет пациенти с една и съща диагноза може да бъдат назначени десет различни хомеопатични лекарства, защото при избора е важно не името на болестта, а индивидуалността на пациента.

Най- често след провеждане на хомеопатично интервю пациентите, приели няколко гранули от новоустановеното им конституционално лекарство, получават главоболие, обриви или други прояви на организма, които те погрешно отчитат като негативен страничен ефект от приетото хомеопатично лекарство. Трябва да се знае, че това НЕ е страничен ефект, а проява на действието на лекарството и съответната реакция на организма, който се започва да се изчиства от натрупаните токсини.

 

Когато има установено едно конституциално лекарство, може да се каже, че то е универсално за дадения човек, но понякога то не може да подейства, особено при спешни случаи. Тогава се предписват лекарства в зависимост от състоянието и след овладяване на ситуацията, може да се премине отново към това конституционално лекарство. При децата до 12 години не може да има трайно установено конституционално лекарство, защото те се променят непрекъснато.

 

От какво се правят хомеопатичните лекарства?

Основните източници на хомеопатичните лекарства са от растителен, животински и минарален произход. В повечето случаи лекарствата от растителен произход имат своя аналог при тези, които се получават от минерали. Например на лекарството Пулсатила, което е растение Котенце, от сем. Лютикови, отговаря Калиев Сулфур, което е варовиков калиев сулфид, т.е. минерал.

Хомеопатични лекарства могат да се получат и от здрави или патологични тъкани и секреции на хора и животни, метали, техни съединения и други. На практика от всяко вещество би могло да се извлече и направи хомеопатично лекарство, но това е възможно само след като се направят определени специфични изпитвания и "доказвания".

 

Какво означават потенциите?

Хомеопатичните лекарства се приготвят в специализирани лабо­ратории чрез т.н. метод на „потенциране", който се състои в последо­вателни разреждания на майчината тинктура, която е приготвена от даденото вещество, разредено в етилов алкохол и дестилирана вода. Обработени по този начин дори и отровни вещества стават безопасни и нетоксични. В повечето случаи именно най-опасните вещества се превръщат в най-ефикасните хомеопатични лекарства, които се прилагат по спешност и много случаи могат да спасят живота на пациента.

 

Потенцията на едно хомеопатично лекарство представлява броя на разрежданията от изходната майчина тинктура. Разрежданията могат да бъдат десетични, стотични и хилядни. Десетични са тези, при които разрежданията се 1:10, а стотичините са тези, при които разрежданията са 1:100. Прието е всяко разреждане да се обозначава със съответната римска цифра: Х при десетичните, С е при стотичните разреждания и М при хилядните. Счита се, че потенциите до 12С са ниски, до ЗОС средни, а над ЗОС са високи. Разрежданията могат да стигнат и до 10М, т.е. десет хиляди. В аптечната мрежа са разпространени предимно лекарства до 30С.

 

Как трябва да се приемат хомеопатичните лекарства, за да са максимално ефективни?

Хомеопатичните лекарства се приемат през устата. Не е желателно да се яде и пие нищо 15 минути преди и половин час след прием на хомеопатични лекарства. Ако са на гранули се поставят под езика до пълното им разтваряне. При бебета и малки деца гранулите могат да се разтворят във вода и да се дават с малка лъжичка за период от около 2-3 минути.

 

По време на лечението с хомеопатия е желателно да се избягва или да се намали консумацията на цигари, кафе, чесън, лук, евкалипт, лавандула, всички варианти на ментосъдържащи продукти или други билки, съдържащи сил­но миришещи етерични масла, както и масажи с такива. Ако пациен­тът е свикнал да пие големи количества кафе, то трябва да изминат поне няколко часа между пиенето му и приема на лекарството, но е добре да се има предвид възможността за намаляване на ефекта на лечението в тези случаи.

 

Как е уместно да съхраняваме хомеопатичните лекарства?

Уместно е хомеопатичните лекарства е да се съхраняват на сухо и защитено от пряка слънчева светлина място, далече от силни миризми и електромагнитно лъчение и при температура не повече от 30 гра­дуса по Целзий. Пазете поне на половин метър хомеопатичните лекарства от мобилните си телефони. Майчините тинктури от различни растения трябва да се държат на хладно. Те не са така дълготрайни както потенцираните препарати. Ако се съхраняват по подходящ начин хомеопатичните лекарства могат да запазят своята годност десетки години.

FacebookGoogle Plus
Новини
Препоръчваме