Съвременна терапия и рехабилитация на зависимости

Съвременна терапия и рехабилитация на зависимости

Зависимостите съпътстват човека от самото начало. Алкохолът и различните видове наркотици и стимуланти от древни времена са неразделна част от човешката природа. Въпреки това едва в средата на миналия век зависимите от алкохол и други вещества, включително лекарствена зависимост и други, които са променящи съзнанието, започват да се диагностицират като болни.

 

В новата концепция тази болест се приема за първична, а не симптом на друго, дълбоко скрито разстройство. В лечението на зависимите хора ние им помагаме самите те да начертаят пътя към оздравяването чрез поставяне на начало на оздравяването. Самите те са носители на личностна промяна, както и нейна двигателна сила.

 

Нашата професионална помощ можем да сравним с чертаенето на карта или поставянето на пътепоказатели, необходими в търсенето на по-добър живот. Самите те са активен участник в анализа, което прави възможно разкриването на житейските последствия от неговите познавателни схеми. Така самите здравеещи следват пътепоказателите.

 

След лечението те изследват своята карта, грижейки се или преобразявайки последователно обозначените точки, които изискват промяна. Важен момент в процеса на промяната е интегрирането на зависимите към промяната, както и терапия или поне психопросвета на семействата. Става въпрос да се помага на членовете на семействата да престанат да бъдат зависими от въздействието на евентуални манипулации, навици или принуда за поддържане на стари привички, развили се в деструктивната фаза на болестта. Казано накратко, при работата ни със семействата помагаме на съпрузите и децата на болния да се заемат със себе си, а не с него.

 

Програмата за семействата включва научаването на възрастните хора да подреждат отношенията си въз основа на зачитане на собствено достойнство, както и достойнството на другите, на уменията за првговаряне и правене на компромис. Следващият етап от лечението е възстановяването в терапевтична група. Групата не започва и не завършва своята работа в определен период от време - в непрекъснатата група всеки започва и завършва един по един терапията. Благодарение на това се създава възможност за по-бързото "навлизане в терапията на новодошлите".

 

В определен момент заедно с пациента се изготвя индивидуален план за оздравяване.

 

Съчетаването на груповата терапия с индивидуализирането на плана за терапия на всеки пациент дава възможност всички да работят в група, но всеки върху проблемите, които го засягат директно.

 

 

Психотерапевтите, които извършват консултациите в МЦ "Хирон-София"са:


Димитър  Божилов - Съвременна терапия и рехабиитация на зависимости

 

Магистър по „Психология на здравето“ в  СУ “Климент Охридски“, гр.София.

Работи като консултант по завсимости в Програма „Модел Минесота“ при ДПБЛНА, гр.София, кв.“Суходол“. Участва в международни, национални школи и семинари на тема:“Съвременна терапия и рехабилитация на зависимости“. Сертифициран в лечение, възстановяване и ресоциализиране на младежи, злоупотребяващи с психоактивни вещества, както и в ранното диагностициране и терапия на тревожни разстройства и депресии.

 

За личен контакт: 0879 588 850, e – mail: mitko.boji_lov@abv.bg


 

 

Петър Славов - клиничен психолог, консултант по завсимости


 

Бакалавър по  „Клинична психология“ в “Нов Български Университет“, гр.София. Работи в Програма „Модел Минесота“ при ДПБЛНА, гр.София, кв.“Суходол“, участва в международни, национални школи и семинари на тема:“Съвременна терапия и рехабилитация на зависимости“, сертифициран в лечение, възстановяване и ресоциализиране на младежи, злоупотребяващи с психоактивни вещества, както и в ранното диагностициране и терапия на тревожни разстройства и депресии.

 

За личен контакт: 0877 333 173, e – mailhetfield_1@abv.bg 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

1. Първоначална консултация - 100 лв.

2. Пакет 8 консултации (след първоначалната) - 400 лв.


 

За повече информация, записване на час,  моля свържете се с регистратурата на телефон: 0886 004 113.


FacebookGoogle Plus
Новини
Препоръчваме