Какво е рейки?

Какво е рейки?

Рейки курс


Рейки е форма на алтернативна медицина, разработена през първата половина на 20 век от Д-р Микао Усуи в Япония. Излизайки извън Япония, Рейки добива широка популярност в Европа и САЩ. Името Рейки идва от Японските йероглифи Рей („вселена", „дух", „душа") и Ки („енергия", „живот"). Прието е да се превежда като „Универсална жизнена енергия".

Микао Усуи произхожда от стар самурайски род. Още като малък той бил изпратен на обучение в манастир, където останал да служи. През 1922 година основава Духовно Общество на Целителите, работещи по системата Рейки - "Усуи Шики Рейки Риохо".

 

Рейки принципи

В Рейки школата си Микао Усуи давал на учениците си да запишат кратък текст,който сега е известен като Рейки принципи. Оргиналният запис намерен в надгробния параклис на Усуи има приблизително следното съдържание:

 

Съкровенно изкуство за постигане на щастие.

Чудодейно избавление от всички болести.

Точно днес не се ядосвай.

Не се тревожи, а се изпълни с благодарност.

Отдай се напълно на работата си.

Бъди добър към хората.

Всяка сутрин и вечер събирай ръце за молитва, нека словата, произнесени от твоите устни, бъде молитвата на твоето сърце.

 

Усуи Рейки е изкуство за усъвършенствуване на тялото и ума.

 

Как работи Рейки?


Рейки е система за енергийно въздействие, която активира вашите собствени лечителски енергии, като същевременно подпомага и допълва всички възможни терапии. Рейки не замества медицината и лекарствените средства; тя е в помощ на класическата медицина, както и на другите видове лечение като масажи, хомеопатия, психотерапия.

При лечение практикуващият полага ръце върху различни части на тялото, отговарящи за определени енергийни точки. Средната продължителност на всяко полагане на ръцете варира в зависимост от собственото усещане на даващия

 

При лечение с Рейки, позициите на ръцете съответстват едновременно на различни локализации на ендокринните жлези и на седемте главни чакри. Като работи с взаимодействието между чакрите и ендокринните жлези, Рейки интегрира физическия, енергийния и психическия план в оздравителения процес.

 

От енергийна гледна точка ендокринните жлези са равностойни на седемте главни чакри. Трябва да се знае, че седемте главни чакри са разположени в етеричното човешко тяло и комуникират с фина мрежа паралелни енергийни канали в гръбначния стълб, без които физическото тяло не може да съществува. Те са индивидуално свързани с даден орган, по този начин определени зони на тялото въздействат на функционалния план на организма.

 

Ендокринната система лекува "равновесието" и хормоналния "метаболизъм". Хормоните, произведени от жлезите, се изпращат директно в циркулацията на кръвта или в кръвоносните съдове, които снабдяват органите, разпределящи жизнената енергия, като в същото време пренасят и космическата енергия в организма.

 

Ефект

Рейки успокоява болката, подпомага оздравяването, може дори да моделира химическия състав на тялото, като елиминира токсините и регенерира органите, като по този начин спомага образуването на тъкани и костни съединения. То е ефикасно срещу стрес, безсъние, мигрена, умора и усилва имунната система, поддържа и засилва процеса на оздравяване при терапевтични лечения като алопатия и традиционна медицина и психотерапия.

 

Макар че най-често хората възприемат, използват тази възможност само като средство за лечение, всъщност Рейки основно е път за духовно развитие и лечението е само едно от частните приложения.

 

Рейки обучение

Обучението и предаването на Рейки - инициацията става от посветен. По време на него чрез вибриращ резонанс или хармонизация на енергията се увеличава възможността да се открие и използва изворът и каналът за протичане на енергията, като се съгласуват физическото и етеричното тела на по-висшо ниво на вибрация. Така енергийните източници, наричани Чакри, се oсвобождават, за да заработят с целия си капацитет и в правилна посока, на по-високо енергийно ниво. Именно от този момент човекът, получил всички необходими настройки, запазва възможността до края на живота си да може да предава енергия както на самия себе си, така и на други хора.

Степени в Рейки и обучение.

 

ПЪРВА СТЕПЕН - получава се постоянно открит канал на космическата енергия Рейки и възможност да се въздейства контактно върху себе си и върху друг човек, както и върху животни и растения. Обучението се осъществява на 2-3 дневен семинар /курс/, където се изучава необходимото: изясняване какво е Рейки, за какво може да се използва и как; историята на Рейки; позициите на ръцете върху себе си, върху друг човек / 12-15 основни положения, който обхващат всички важни области от тялото/, върху животни и растения и др.; принципите на Рейки; практика и въпроси и др. Рейки мастерът прави 4-те

НАСТРОЙКИ разпределени според дните.

 

ВТОРА СТЕПЕН - увеличава се силата на енергията неколкократно и се получава възможността за дистанционна работа и работа с Рейки символите. Обучението е обикновенно на 1-2 дневни семинари. Основното и тук е НАСТРОИКАТА /инициация, посвещение/ и научаването на Рейки СИМВОЛИТЕ и всичко необходимо за тях. Рейки символите за II-ра степен са 3: I - за усилване потока на Рейки ; II - за ментална работа и III - за преодоляване на пространството и времето - минало, настояще и бъдеще. Може да се получи след определен от Рейки мастера минимален срок след придобиавне на І-ва степен - за различни школи варира от 21 дни до 1 година .

 

ТРЕТА СТЕПЕН - Мастерска степен - увеличава енергииния потенциал значително и дава възможност на притежаващия я да провежда обучение и настройки. От 3 до 5 години след придобиване на ІІ степен и покана от Рейки Мастер.

FacebookGoogle Plus
Новини
Препоръчваме