Лекция "Секс и пари"

Лекция "Секс и пари"

Образователна лекция

"СЕКС И ПАРИ"


Лектор: д-р Вилма Михайлова

 

Продължителност: 2 часа

 

"Секс и пари" – до преди няколко години тези две теми не се обсъждаха свободно в общественото пространство. Днес те са навсякъде около нас и навлизат все по- осезаемо в живота и отношенията ни. Доколко информацията и представата, която е възпитана в нас ни дават правилна и позитивна нагласа към тези понятия и дали си даваме сметка за истинската роля, която играят те в живота ни, в отношенията с останалите хора и дори в превенцията на различни заболявания?

 

Уводна част

В уводната част се разясняват основни понятия, свързани с темата – здраве, ценностна система, човешки и сексуални взаимоотношения, пари и др. Изяснява се значението на баланса между трите енергийни тела на човек - физическо, психо-емоциаонално тяло и дух. Въвеждат се понятия, свързани с основните източници на енергия, които тези системи – заедно и поотделно черпят от външната среда.

 

Част I

Сексът като източник на жизнена енергия

В тази част от лекцията ще бъдат изяснена същността на секса като източник на жизнена енергия; основно ще бъдат разгледани седемте енергийни системи на човек и по какъв начин сексът е свързан с тях. Чрез така разгледаните взаимовръзки ще бъдат изведена и зависимостта на здравето от секса и заболяванията като проявления на дисбаланса между енергийните системи в човешкото тяло.Ще разберете и какви са основните задачи, които стоят пред възпитанието на собствената ни личност и тази на децата ни в зависимост от техния пол.

 

Част 2

Парите като източник на жизнена енергия

В частта, посветена на парите като източник на енергия ще бъде разгледано отношението ни към тях и по какъв начин предразсъдъците и неправилното разбиране на парите може да повлияе на финансовото ни положение и погледа ни към света.

Ще бъдат разяснени четирите основни източника на доход, тяхната връзка с други фактори и необходимостта от баланс. Лекцията ще засегне същността и особеностите на основните типове доход. Ще разберете дали енергията на парите може да бъде привлечена от собствената ни нагласа и действия.

 

Повече информация за датите и мястото на провеждане на лекциите можете да намерите в секция "Новини" или в календара на събитията.

FacebookGoogle Plus
Новини
Препоръчваме