Годишен абонамент за деца

Годишен абонамент за деца

ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ ЗА ДЕЦА


Годишният абонамент за деца е за период от една календарна година, считано от дата до дата и е на стойност 660 /шестстотин и шестдесет/ лева.

 

Включва:

1. Прегледи при остри състояния

2. Контролни прегледи /проследяване/

3. Прегледи-консултация по телефона

4. Диагностика на опорно – двигателен апарат

5. Лабораторни изследвания /ПКК и урина/ при необходимост

 

Не включва първоначален преглед.

 

ВАЖНО:

Всички прегледи се извършват след предварително записан час.

При невъзможност детето Ви да бъде прието от лекуващия го лекар, прегледът ще се извърши от лекар от екипа на МЦ Хирон, заместващ титуляра.

FacebookGoogle Plus
Новини
Препоръчваме