Годишен абонамент за деца

Годишен абонамент за деца

ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ ЗА ДЕЦА


Годишният абонамент за деца е за период от една календарна година, считано от дата до дата и е на стойност 720 /седемстотин и двадесет/ лева.

 

Включва:

  • Прегледи при остри състояния
  • Контролни прегледи /проследяване/
  • Прегледи-консултация по телефона

 

 

Не включва първоначален преглед.

 

ВАЖНО:

Всички прегледи се извършват след предварително записан час.

При невъзможност детето Ви да бъде прието от лекуващия го лекар, прегледът ще се извърши от лекар от екипа на МЦ Хирон, заместващ титуляра.

FacebookGoogle Plus
Новини
Препоръчваме