Годишен абонамент за възрастни

Годишен абонамент за възрастни

ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ ЗА ВЪЗРАСТНИ

 

Годишният абонамент за възрастни е за период от една календарна година, считано от дата до дата и е на стойност 720 / седемстотин и двадесет / лева.

 

Включва:

Прегледи при остри състояния

Контролни прегледи / проследяване/

Прегледи – консултация по телефона

 

Не включва първоначален преглед.

 

Важно:

Всички прегледи се извършват след предварително записан час.

При невъзможност на бъдете приети от лекуващия Ви лекар, прегледът ще се извърши от лекар от екипа на МЦ Хирон-София, заместващ титуляра.

FacebookGoogle Plus
Новини
Препоръчваме