Семейни констелации с д-р Светла Стоева

На 24-ти (събота) и 25-ти (неделя) февруари  2018 г., МЦ "Хирон-София" ще бъде домакин на д-р Светла Стоева и нейната група по семейни констелации.

Записванията започнаха.

Цената е 120 лв.

 

Телефон за повече информация и записване - 0887 529 645.

 

Какво представляват семейните констелации?


Думата констелация означава съзвездие. Семейните констелации са кратка интензивна форма на психологическа терапия, създадена в края на миналия век от Бърт Хелингер (немски психотерапевт). Това е една от най-силните и дълбоки терапии, създадени някога. Две са гениалните прозрения на Хелингер, които правят неговия метод изключително популярен в целия свят, а именно откритието на феномена „морфогенетично" или „информационно поле на знанието" и понятието „семейна душа".

 

При този терапевтичен подход всеки участник в групата по семейни констелации се разглежда не като отделен индивид, а като част от по-голяма цялостна семейна система. Всеки от участниците в групата има определена роля, която е свързана с родствениците му. Поставянето на определен проблем дава шанс на участника в семейните констелации да осъзнае, почувства и преживее съответната ситуация по съвършено нов начин, в различна светлина и от друга гледна точка, като по този начин разрешава голяма част от вътрешните си конфликти, получава разбиране за връзката мужду житейската си съдба и тази предшествениците му. В почти всяко семейство има неприятни тайни, които заплашват за да разрушат хармонията в семейството, но много хора не осъзнават връзката на миналото със собствената си съдба. При създаване на констелацията на семейството с помощта на представители, избрани сред участниците, взаимоотношенията и скритата деформация в системата изведнъж стават видими.

 

Всяко дете е свързано със семейството и поема определени роли в семейната конструкция. Всеки член на семейството, включително онези, които са липсващи поради смърт или разделяне, са енергийно присъстващи за семейната система и въздействат върху други нейни членове. Новодошлите в семейната система са децата и те без дори да разбират това заплитат съдбата си с тези на техни предшественици, като преживяват чувствата и травмата на друг, като ги приемат за свои собствени.

 

 

Така семейните констелации помагат да се разбере връзката между конкретната житейска ситуация, ситуцията в общата семейна среда и наличието на здравословни проблеми, проблеми в отношенията, самооценката, комуникацията. Те се базират на разбирането, че само след като станем осъзнати за нашите основни проблеми ще можем да ги решим.

 

 

Водещ констелацията е известния психиатър д-р Светла Стоева.

 

Д-р Светла Стоева има многогодишна психиатрична практика в областта на детско-юношеското развитие и професионални интереси към системната фамилна терапия от много години. Това я води през 2005 г. до съдбовна среща с метода „Семейни констелации на Берт Хелингер". Изпитвайки остро ограниченията на традиционната медицинска наука да прилага холистичен подход към здравето и болестта, тя осъзнава новата си роля в процесите на духовна трансформация, която е основа за истинско и трайно излекуване. Понастоящем е холистичен лекар на свободна практика. Завършва медицина през 1984г. във ВМИ гр. Варна, а придобива специалност „Психиатрия" няколко години по-късно във ВМА гр. София.

 

Завежда детско-юношески кабинет в гр.Шумен към Държавната психиатрична болница над десет години, където осъществява разнообразна психотерапевтична работа с подрастващи и техните семейства.

След завръшени редица международни тренинги по метода „Семейни констелации" в България, Испания и Индия, от 2008 г. Д-р Светла Стоева води групи по семейни констелации в цялата страна.

 

 

Как да се подготвите за участие в група по семейни констелации?


Този въпросник ще ви помогне да съберете информацията, необходима за участие в семинара. В този вид работа са важни фактите и събитията, случили се на и около членовете на семейството ви, а не толкова личността на хората. Моля, разгледайте въпросите и отговорете някое от тези събития дали се е случило във вашето семейство. Става дума както за рода на майката, така и за рода на бащата. При настоящото семейство въпросите се отнасят до вас, вашите деца/аборти и предишните ви партньори и техните деца.

 

 • Ранна смърт
 • Дали някой е починал на възраст,по-малка от 25 год. и дали някой е останал без родители преди 15 год.възраст. Броят се и мъртвородените деца,както и смъртта при раждане. Особено важни са болести или смърт по време на раждане или след раждане,дори и ако става дума за прабаба.
 • Самоубийства или опити за самоубийства?
 • Престъпления, най-вече убийства?
 • Някой бил ли е измамен,например с наследство?
 • Тежка съдба или злополуки?
 • Някой бил ли е заклеймен или отлъчен от семейството?
 • Незаконни деца или деца,които са били изоставени?
 • Осиновяване?
 • Военни преживявания?Войници?
 • Тежки болести или инвалидности?
 • Умствени заболявания?
 • Наркомании и други пристрастености?
 • Сексуално насилие?
 • Родители от две националности?
 • Емигранти? Защо е напусната родната страна?
 • Предишни /преди брака/ важни връзки на родителите? (брачни партньори, годеници, първа любов)

 

За повече информация, справки и записвания, моля обадете се на 0887 529 645 – Ваня Славова.

FacebookGoogle Plus
Новини
Препоръчваме